Over ons

Stichting Comité 30 juni / 1 juli Fryslân is opgericht in december 2021.

In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ons slavernijverleden, zo ook in Friesland.
Lokale organisaties als Tresoar, Tumba, musea, bibliotheken maar ook scholen willen het gesprek aangaan en vinden het belangrijk om stil te staan bij onze gedeelde geschiedenis.
Het Comité 30 juni / 1 juli Fryslân wil een centraal punt in Friesland zijn om terecht te kunnen met vragen, projecten en andere initiatieven die te maken hebben met het slavernijverleden. Daarmee vormt de stichting Comité 3o juni/1 juli Fryslân een waardevolle toevoeging aan de cultureel-maatschappelijke infrastructuur van onze provincie.

Jaleesa Schiphorst

Jaleesa Schiphorst organiseerde het Black Lives Matter protest 2020 in haar geboorteplaats Leeuwarden. Ze
studeert ondernemerschap aan NHL-Stenden. Ook is ze als zzp’er actief als projectleider bij verschillende
culturele projecten die zich richten op een inclusieve samenleving. Met een Curaçaose vader en een
Nederlandse moeder is ze zich van jongs af aan bewust geworden en gaan interesseren voor de twee culturen
met een gedeelde geschiedenis.

Björn Fräser

Björn Fräser heeft zijn tiener jaren doorgebracht in de rijst district van Suriname, Nickerie. Hij is ex-secretaris
van Tûmba, kenniscentrum discriminatiezaken en diversiteit. Vanuit Tûmba nog steeds betrokken bij diverse projecten over diversiteit. Björn is afgestudeerd Economisch Geograaf met als onderwerp de Surinaamse
rijstsector.

Senaida Bron-Sambo

Senaida Bron-Sambo is geboren op Curaçao. Zij weet hoe het is en voelt om steeds geconfronteerd te
worden met de ondoorzichtige sporen van het slavernijverleden. In haar baan als docent op het
voortgezet onderwijs komt zij dit op alle niveaus en in verschillende gedaanten tegen. Hier moet om
te beginnen bewustwording en begrip voor komen, leidend tot een verandering van gedrag en
inclusievere scholen.

Adviesgroep

Naast de leden van het bestuur van het comité heeft zich in de oprichting ook een adviesgroep gevormd.
Bestaande uit experts op het gebied van politiek, ondernemerschap & onderwijs en kunst & cultuur.